[Vietsub + Kara] Đông Phong Chí – Song Sênh ft Thần Tiểu Huyền l 东风志 – 双笙 ft 辰小弦“Linh hồn bị xua đuổi biết phải lưu lạc đến chốn nào
Con diều giấy bị bắn rơi từng ngang qua mảnh trăng nào…”

Tác từ Trạch Hạnh
Tác khúc: Ngân Lâm
Biên khúc: Hôi Nguyên Cùng
Nguyên xướng: Aki A Kiệt
Phiên xướng: Song Sênh ft Thần Tiểu Huyền
Hậu kỳ: YE_SAMA
Vẽ: Cát Tam Tuế
Poster: Tô Tiểu Mao
PV: Quân Quân

Trans: Gạo
Time: Oggy
Enc: Kén

_______________________________________

Brought to you by Song Sênh – 双笙子 VNFC. Please don’t reupload in anyway.
Ổ nhỏ:

Copyright disclaimer! I do NOT own this song nor the image featured in the video. All rights belong to it’s rightful owners. No copyright infringement intended.

Nguồn: https://fifa18ah.com/

Xem thêm bài viết khác: https://fifa18ah.com/du-lich/

Article Categories:
Du Lịch

Comments

 • Hay mà tải không được

  Ánh Nguyễn July 19, 2020 10:42 am Reply
 • bản cor này hay lắm,tôi rất thích,nhất là ở giọng nữ

  Ash Sleepy July 19, 2020 10:42 am Reply
 • Xin lỗi hát ko kịp :)))))
  Qūcè de húnpò yào liúlàng nǎ tiáo jiē
  Shè luò de zhǐyuān céng fēiguò nǎ piàn yuè
  Lín dēng diǎn mǎn chéngquē zhào chè tiān bú yè
  Kànjiàn shénme huīfēiyānmiè

  Yè dú shíjié mái xià gū sū yī tán xuě
  Jièyòng yúhuǒ zhēn kāi yún mèng shuǐ qiān dié
  Jīnxiāo yú fēng lù zhōng xīngchén fēi zuóyè
  Dōu bù shì shéi yǎn jié

  Méi jiān diǎn xiěyī shàng mǔdān
  Yù xiào yù gū hán
  Gùrén lěiluò céng zhàojiù gāndǎn
  Shì zhè qīngfēng míngyuè língshuāng'ào xuě

  Zuì qīngchè shuāngyǎn
  Liǎng chù mángmáng kě xiāng jiàn
  Bǎjiǔ zhù dōngfēng
  Qiě zhù shānhé yǔgòng de cóngróng

  Mǐngdīng rénjiān shì cóngcǐ bù kǒng zǒng
  Ruò fù jiànguò qún fēng
  Yún shēn bùzhī jìng yīrén yī qí
  Qīngshān jǐ zhòng

  Huímóu yīyǎn jiù xīndòng
  Yōuyōu chén dí qià shì shéi dāngnián pǔxiě
  Wúyì kòu jǐn àn zài qín xián de zhǐ jié
  Sìcéngxiāngshí xiàoyè jīng hóng hū yīpiē

  Yuánlái cóng wèi wàngquè
  Méi jiān diǎn xiěyī shàng mǔdān
  Yù xiào yù gū hán
  Gùrén lěiluò céng zhàojiù gāndǎn

  Shì zhè qīngfēng míngyuè língshuāng'ào xuě
  Zuì qīngchè shuāngyǎn
  Liǎng chù mángmáng kě xiāng jiàn
  Bǎjiǔ zhù dōngfēng

  Qiě zhù shānhé yǔgòng de cóngróng
  Mǐngdīng rénjiān shì cóngcǐ bù kǒng zǒng
  Ruò fù jiànguò qún fēng
  Yún shēn bùzhī jìng yīrén yī qí

  Qīngshān jǐ zhòng
  Huímóu yīyǎn jiù xīndòng
  Bǎjiǔ zhù dōngfēng
  Jiù zhù dāngshí xiéshǒu de zhēnzhòng

  Chūnqiū qiān wàn zhǒng zhǐ wèi shéi fùyōng
  Ruò huā shèng qùnián hóng
  Wù zhōng lián ruǐ jìng yǐ kāi yǐ luò
  Zuì dào fāng cóng

  Huímóu yīyǎn jiù xīn dòng
  Ruò huā shèng qùnián hóng
  Wù zhōng lián ruǐ jìng yǐ kāi yǐ luò
  Zuì dào fāng cóng
  Yīyǎn suìyuè dōu wúqióng

  Ngọc Khưu July 19, 2020 10:42 am Reply
 • Xin link tải nhạc!

  Mixury Icoin July 19, 2020 10:42 am Reply
 • Pinyin:
  Qū cè de hún pò yào líu làng nǎ tíao jiē,
  shè lùo de zhǐ yuān céng fēi gùo nǎ pìan yùe,
  lín dēng diǎn mǎn chéng quē, zhào chè tiān bú yè,
  kàn jìan shén me, huī fēi yān mìe?

  Yè dú shí jíe mái xìa gū sū yī tán xuě,
  jìe yòng ýu huǒ zhēn kāi ýun mèng shuǐ qiān díe,
  jīn xiāo ýu fēng lù zhōng, xīng chén fēi zúo yè,
  dōu bù shì shúi yǎn jíe.

  Méi jiān diǎn xùe, yī shàng mǔ dān, ỳu xìao ỳu gū hán,
  gù rén lěi lùo, céng zhào jìu gān dǎn.
  Shì zhè qīng fēng míng yùe, ling shuāng’ ào xuě, zùi qīng chè shuāng yǎn,
  liǎng chù máng máng kě xiāng jìan?

  Bǎ jiǔ zhù dōng fēng, qiě zhù shān hé yǔ gòng de cóng róng,
  mǐng dīng rén jiān shì, cóng cǐ bù kǒng zǒng,
  rùo fù jìan gùo qún fēng, ýun shēn bù zhī jìng yī rén yī qí, qīng shān jǐ zhòng,
  húi móu yī yǎn jìu xīn dòng.

  Yōu yōu chén dí qìa shì shúi dāng nían pǔ xiě?
  Wú ỳi kòu jǐn àn zài qín xían de zhǐ jíe,
  sì céng xiāngshí xìao yè, jīng hóng hū yī piē,
  yúan lái cóng wèi wàngquè.

  Méi jiān diǎn xùe, yī shàng mǔdān, ỳu xìao ỳu gū hán,
  gùrén lěilùo, céng zhàojìu gāndǎn.
  Shì zhè qīngfēng míngyùe, língshuāng’ào xuě, zùi qīngchè shuāngyǎn,
  liǎng chù mángmáng kě xiāng jìan?

  Bǎjiǔ zhù dōngfēng, qiě zhù shānhé yǔgòng de cóngróng,
  mǐngdīng rénjiān shì, cóngcǐ bù kǒng zǒng,
  rùo fù jìangùo qún fēng, ýun shēn bùzhī jìng yīrén yī qí, qīngshān jǐ zhòng,
  húimóu yīyǎn jìu xīndòng.

  Bǎ jiǔ zhù dōng fēng, jìu zhù dāng shí xíe shǒu de zhēn zhòng,
  chūn qiū qiān wàn zhǒng, zhǐ wèi shúi fù yōng.
  Rùo huā shèng qù nían hóng, wù zhōng lían ruǐ jìng yǐ kāi yǐ lùo, zùi dào fāng cóng,
  húi móu yī yǎn jìu xīn dòng.

  Rùo huā shèng qù nían hóng, wù zhōng lían ruǐ jìng yǐ kāi yǐ lùo, zùi dào fāng cóng,
  yī yǎn sùi yùe dōu wú qíong.

  Bên Sông Hoàng Hà July 19, 2020 10:42 am Reply
 • Bài này vốn là Ma Đạo đồng nhân khúc, bạn nên giữ nguyên các tên riêng nhé. Ví dụ như Vân Thâm Bất Tri Xứ, Thanh Phong Minh Nguyệt, Lăng Sơn Ngạo Tuyết… Bạn nhé

  Liliane Chocolata July 19, 2020 10:42 am Reply
 • Ý kiến riêng một chút. Vì bài hát này dựa trên truyện Ma Đạo Tổ Sư nên một số từ trong bài là địa danh hoặc tên riêng, phải giữ nguyên và viết hoa như vậy sẽ hay hơn.
  trăng thanh gió mát –> Thanh Phong Minh Nguyệt
  ung dung tại sương tuyết –> Lăng Sơn Ngạo Tuyết
  núi cao mây mù –> Vân Thâm Bất Tri Xứ

  Cuong Tran July 19, 2020 10:42 am Reply
 • Thích cj song sênh cực lun😘😘😘😘😘

  The Legendary Madness July 19, 2020 10:42 am Reply
 • Cái đoạn trăng thanh gió mát… Ý nên để là thanh phong minh nguyệt lăng sương ngạo tuyết

  Con mèo ú trôi ngoài Không gian July 19, 2020 10:42 am Reply
 • Hay quá đi mấtttttttttttt

  Giang Nguyễn July 19, 2020 10:42 am Reply
 • 😍😍😍😍😍

  Vũ Thị Hải July 19, 2020 10:42 am Reply
 • (Y)

  邓襟 July 19, 2020 10:42 am Reply
 • xé tem 🙂

  「婧昭」Tịnh Chiêu July 19, 2020 10:42 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *