Tin Học 8 | Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH | LẬP TRÌNH PASCALChương trình tin học 8 bài 1:
Các bạn xem trên website nhe:
Vì sao chúng ta viết chương trình cho máy tính?
– Chương trình máy tính là gì?
– Ngôn ngữ máy?
– Ngôn ngữ lập trình?
– Chương trình dịch?
Xem thêm các video sau bạn nhé!
Viết Chương Trình Chào Mừng ‘CHAO CAC BAN HOC SINH LOP 8’ Trong Pascal

Tin Học 8 | Bài 2: XUẤT hay IN THÔNG BÁO RA MÀN HÌNH – PHÂN BIỆT Write và Writeln trong Pascal

VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PASCAL? | HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CÓ ÍCH GÌ?

Bài tập: CHIA NGUYÊN CHIA DƯ a Mod b, a Div b HAI SỐ NGUYÊN | LẬP TRÌNH PASCAL

CÁCH KHAI BÁO MẢNG DỮ LIỆU ARRAY, NHẬP, XUẤT GIÁ TRỊ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG | LẬP TRÌNH PASCAL

Bài 8: VÒNG LẶP While..Do – LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC | LẬP TRÌNH PASCAL

#laptrinhpascal, #tinhoc8, #tuhoclaptrinh

Nguồn: https://fifa18ah.com/

Xem thêm bài viết khác: https://fifa18ah.com/may-tinh/

Article Categories:
Máy Tính

Comments

  • Liked

    Ngoc Vo Thi Minh July 22, 2020 9:32 am Reply
  • Alo Anh! em xem nhiều video anh! Rất dễ hiểu ạ. Em cần tư vấn dạy pascal. Anh cho em xin giáo án tin 8 với ạ.

    Thuy Ha July 22, 2020 9:32 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *