SAVANNAHA savanna or savannah is a grassland ecosystem characterised by the trees being sufficiently widely spaced so that the canopy does not close. The open canopy allows sufficient light to reach the ground to support an unbroken herbaceous layer consisting primarily of grasses…

Xavan hay còn gọi là trảng cỏ, đồng cỏ khô là một kiểu hệ sinh thái trảng cỏ xen cây bụi, với một số loài cây thân gỗ nhỏ thưa thớt, xen kẽ các khoảnh đất đá trống trọc với rất nhiều khối đá lộ đầu trơ trụi. Vùng xa van phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới khô Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương nơi có mùa khô kéo dài. Xavan chiếm đến 20% diện tích đất liền của Trái Đất, trong đó Châu Phi chiếm diện tích xavan lớn nhất thế giới…

Nguồn: https://fifa18ah.com/

Xem thêm bài viết khác: https://fifa18ah.com/du-lich/

Article Categories:
Du Lịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *