Kinh A Di Đà có chữ dịch nghĩa mp3 – Thích Trí Thoát tụng – Tiếng việt – Cầu siêu – Cứu khổ Cứu nạnTheo lịch sử Phật Pháp, Kinh A Di Đà thuộc hệ tư tưởng Đại thừa, ra đời trong thời kỳ phát triển Đại thừa Phật giáo.
Kinh A Di Đà có chữ dịch nghĩa mp3 – Thích Trí Thoát tụng – Tiếng việt – Cầu siêu – Cứu khổ Cứu là kinh khen ngợi công đức và được tất cả chư Phật hộ niệm. Bộ Kinh này chuyển tải nội dung rất sâu xa do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự giảng nói.
A Di Đà được hiểu là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Nói cách chính xác hơn, nếu chúng ta mô tả một vị Phật dựa trên căn bản giác ngộ viên mãn, chúng ta sẽ đi đến một lý tưởng về Phật, nghĩa là Vô lượng quang biểu tượng của trí tuệ giải thoát (Phật trí); Vô lượng thọ biểu tượng của đại định (tâm giải thoát), ở ngoài các vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa Vô lượng quang và Vô lượng thọ và nhân cách giác ngộ của trí tuệ và từ bi vô cùng tận, tất cả chỉ giản dị là những giải thích về Vô lượng.
Theo Kinh A Di Đà, Đức Phật A Di Đà đã ra đời cách đây “10 A tăng kỳ kiếp”, có nghĩa là “từ lâu đời rồi” và có thể là nhắc tới hiện thân thứ 2 hay thứ 3 của Ngài, Phật nguyên thủy có thể là xa xưa hơn nữa, hiện nay Ngài đương thuyết pháp và sẽ còn tiếp tục thuyết pháp tại đó cho đến một tương lai lâu xa.
Trong Phật Giáo thì Kinh A Di Đà chính là một bản kinh rất phổ biến được truyền tụng hàng ngày trong đời sống đạo của các Phật tử ở các nước Châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam. Chúng ta thường niệm Kinh A Di Đà mỗi ngày, vận mạng sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt.

*********
Theo dõi kênh “Gia Đình Ta Tụng Kinh” trên:
– YouTube :
– Facebook :
– Twitter :
– Blog :
– Tumblr :
– Pinterest :
– Linkedln :
– Mix :
– Mailchimp :
– SoundCloud:
– Website :
#kinhadida #cochudichnghia #giadinhtatungkinh #mp3 #thichtrithoat #tiengviet #causieu #cuukhocuunan #tramlongduc
*********

Danh sách phát:
1/ Kinh A Di Đà có chữ dịch nghĩa mp3 – Thích Trí Thoát tụng – Tiếng việt – Cầu siêu – Cứu khổ Cứu nạn:

2/ Niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ – Niệm Phật thành Phật trong 9 giờ – Chân Ngôn Phật A Di Đà:

*********
Vấn đề Bản quyền ( Điều khoản dịch vụ ( Nguyên tắc cộng đồng (
Xin liên hệ trực tiếp qua email: tramlongduc@gmail.com

*********
Nguyện xin được hồi hướng công đức về khắp tất cả vô số lượng chúng sinh nghe Phật pháp tu hành trong khắp mười phương pháp giới, chấm dứt nghiệp phiền não, phước đức trí tuệ sinh, đều tỏ ngộ chính pháp, phát triển bồ đề tâm, sớm tri kiến giải thoát thành vô thượng chính giác, đồng thành Phật đạo.

Kênh “Gia Đình Ta Tụng Kinh” của chúng con là hàng Phật tử tại gia, nên còn rất nhiều thiếu sót trong kiến thức, câu từ, kính mong quý Thầy, quý Cô cùng chư vị đồng đạo, Phật tử gần xa nếu thấy những điều chưa hoàn chỉnh xin chỉ giáo giúp chúng con .Chúng con xin thành kính đảnh lễ, xin được tri ân công đức. Xin kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng các thiện hữu tri thức Phật tử gần xa thân tâm thường an lạc, phước huệ trang nghiêm, vạn sự cát tường như ý.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nguồn: https://fifa18ah.com/

Xem thêm bài viết khác: https://fifa18ah.com/am-nhac/

Article Categories:
Âm Nhạc

Comments

 • Kinh A Di Đà có chữ dịch nghĩa mp3 – Thích Trí Thoát tụng – Tiếng việt – Cầu siêu – Cứu khổ Cứu nạn

  Gia đình ta tụng kinh July 20, 2020 5:49 pm Reply
 • Nam mô a di bốn sư tích ca mâu ni phật

  Nguyện Trân July 20, 2020 5:49 pm Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

  Sơn Nguyễn văn July 20, 2020 5:49 pm Reply
 • Cam on gia dinh ta tung kinh rat nhieu va rat hay vua tung vua co hinh nua…gia dinh ta tung kinh co the upload them kinh nhu la Kinh dia tang vuong va sam hoi..v.v. nhu the nay

  Tu Tam July 20, 2020 5:49 pm Reply
 • Nam mô A Di Đà Phật

  V KOOK July 20, 2020 5:49 pm Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật ! Công Đức của Thầy thật Vô Biên Vô Lượng ! Chúng con xin Thành Kính Tri Ân Công Đức của Thầy ! A Di Đà Phật !

  Bắp Ngô July 20, 2020 5:49 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *